Leesproject Kwartiermakers: elke dag 15 minuten lezen op school

Leesproject Kwartiermakers: elke dag 15 minuten lezen op school

Kwartiermakers is een initiatief van educatief centrum Willewete om vrij lezen op basisscholen aan te moedigen: scholen die zich bij het project aansluiten, engageren zich om iedere leerling elke dag vijftien minuten te laten lezen, van het eerste tot en met het zesde leerjaar. 

Doelstelling: de lees- en taalvaardigheid en de woordenschat van àlle kinderen opkrikken.
Met een hoger leesniveau worden ook andere vakken toegankelijker en kunnen kinderen hun talent beter ontwikkelen. Beter begrijpend lezen betekent betere schoolprestaties in het algemeen.  

Ruim 500 scholen in Vlaanderen nemen reeds deel aan het project en zien positieve resultaten. 

Volgend schooljaar breiden wij het leesproject uit naar nieuwe scholen.

Wij bieden deelnemende scholen ondersteuning met navorming door o.a. leesbevorderaar Daniëlle Daniëls, met kindvriendelijke werkmaterialen voor alle klassen én een gratis boekenpakket, geschonken door verschillende kinderboekenuitgevers.

Geïnteresseerde scholen kunnen zich nu aanmelden, door een motivatie te mailen naar tanja@willewete.be 

Kllk hier voor meer informatie over Kwartiermakers