Kwartiermakers

Kwartiermakers

Hoe krijg je kinderen aan het lezen? Heel simpel: met Kwartiermakers. Van 16 tot 26 augustus zijn ruim 200 leerkrachten bezig met de voorbereidingen om een heel schooljaar met het project aan de slag te gaan.

Scholen vinden lezen belangrijk, maar verzuchten vaak dat ze te weinig tijd en te weinig middelen hebben om er echt werk van te maken. Willewete vzw, het educatief centrum in Abdijsite Herkenrode, heeft daarom het project Kwartiermakers gelanceerd.

Kwartiermakers stelt dat één kwartier vrij lezen per dag een groot verschil maakt. Maar dan wel elke dag van de week, het hele jaar lang, en in elke klas. Zo ontstaat een echt leesritueel op school. Kwartiermakers staat voor prikkelen tot zelfstandig lezen, in een ongedwongen sfeer, en met een brede waaier aan nieuwe boeken binnen handbereik. In één jaar tijd lezen deelnemende kinderen meer dan een miljoen woorden!

Alle deelnemende scholen worden intensief begeleid door onafhankelijke experts, via workshops en navorming voor leerkrachten. Er zijn start-, slot- en terugkomdagen en iedere school ontvangt een werkmap met professionele lesmaterialen, tips en promomaterialen. Daarnaast krijgt iedere school een welkomstpakket gratis boeken.

Het afgelopen schooljaar zijn vijftig proefscholen gestart met het project. Hun reacties waren unaniem positief: alle deelnemers hebben besloten het project de komende jaren voort te zetten. Wegens dit succes heeft Willewete het initiatief daarom uitgebreid en honderd extra scholen toegelaten. De inschrijvingen waren op enkele weken vol. In totaal doen volgend schooljaar zo’n 30.000 kinderen mee!

Enkele reacties van scholen die vorig jaar meededen aan Kwartiermakers:

‘We hebben het gevoel dat de kinderen door het vele lezen niet alleen technisch vooruitgaan, maar ook beter verhalen schrijven en meer woordenschat opdoen.’

- De Kleine Wereld, Asse

‘Dat je met een eenvoudig project zoveel kinderen kunt aanzetten tot lezen, geeft ons bijzonder veel goede moed én veel zin om door te blijven gaan.’

- GVBS Klavertje 4, Olmen

‘Sinds Kwartiermakers startte, zien we een verrijking van de woordenschat bij leerlingen. Opvallender dan voordien! Het leestempo en het leesniveau gaan met rasse schreden vooruit. Leerlingen staan erop dat dit moment elke dag doorgaat. Indien dit niet kan, vragen ze hier een gegronde reden voor. Dit is hún moment!’

 - BSGO Arnoldus, Oudenburg

Crowdfunding

Voor de scholen die nu starten is een welkomstpakket van 25 nieuwe boeken bijeengebracht. De kinderboekenuitgevers slaan hiervoor de handen in elkaar: Averbode, Ballon Media, Bookisland, Clavis Uitgeverij, De Eenhoorn, Fontein, Lannoo, Lemniscaat, Van Halewijck, WPG en Zwijsen.

Belangrijker dan dit eenmalige pakket gratis boeken is de mentaliteitsverandering die wordt gerealiseerd. De deelnemende scholen merken snel hoe eenvoudig een leescultuur op gang kan worden gebracht. De kinderen zijn zelf vragende partij voor méér nieuwe boeken in de klas. Daarom lanceert Willewete in september ook een crowdfunding platform, speciaal voor Kwartiermakers. Zo kunnen de scholen zélf verantwoordelijkheid nemen voor méér boeken op school. Crowdfunding activeert meteen het netwerk rond de school en betrekt ouders, grootouders, buren, zelfstandigen, winkeliers, bedrijven en organisaties in de hele gemeente. Deze eigentijdse aanpak zal het bewustzijn rond het belang van boeken en lezen verder aanwakkeren.