Mirjam Enzerink

Mirjam Enzerink

Mirjam Enzerink (Vorden, 1970) herinnert zich nog goed het euforische gevoel na de publicatie van haar eerste verhaal in de schoolkrant toen ze negen jaar oud was. Later, toen ze aan de pabo een opleiding volgde om leerkracht te worden en stage liep, schreef ze korte verhaaltjes voor kleuters over dieren en de seizoenen. En maakte ze spannende beginzinnen waarop kinderen mochten voortborduren. Dat leverde kleurrijke fantasieverhalen op.

Uiteindelijk won de passie voor schrijven het van de passie voor het onderwijs: Mirjam stapte van de pabo over op de School voor Journalistiek. Als freelance tekstschrijver maakt ze verhalen voor tijdschriften over de natuur, tuinen, inspirerende (vakantie)huizen en gepassioneerde ambachtsmensen. Reizen door Europa brengen haar op  bijzondere plekken, met als hoogtepunt de beleving van het noorderlicht in Lapland.

De verwondering over de natuur van zoon Daan (2003) leidde in 2014 tot de publicatie van Mirjams eerste kinderboek, ‘De dag dat de zon geen zin had’. Dochter Fie (2008) had als peuter de gewoonte om mama’s hoofd naar zich toe te draaien als ze aandacht wilde. Zo werd het zaadje geplant voor prentenboek ‘Zien jullie mij?’ bij Clavis Uitgeverij. Een klein verhaal over een groot thema in deze tijd waarin sociale media centraal staan: aandacht hebben voor elkaar.

www.mirjamenzerink.nl