Cécile Jugla

Cécile Jugla is een schrijfster en uitgeefster van jeugdboeken die gespecialiseerd is in informatieve boeken. Ze is de auteur van een vijftigtal werken, meer bepaald bij Nathan, en werkt regelmatig samen met meerdere auteurs aan projecten.